دانلود آهنگ لاتی ولی مودب قاتی تیپ مرتب

اگر به دانلود آهنگ شاد علاقه دارید، دانلود آهنگ لاتی ولی مودب قاتی تیپ مرتب را همین حالا انجام دهید و از این آهنگ جدید لذت ببرید. امیدورایم از این آهنگ محبوب لذت کامل ببرید.

متن آهنگ لاتی تیپ مرتب

میرن همه رو نروم جز تو بزار همگی برن جز تو
بزار معرفی کنم سالم ولی خلم بد لاتی ولی مودب
قاتی تیپ مرتب دافی هلم کرد
جون تو جون تو خاکیم ولی
اعتماد به نفس زیادی بالاست
زندگیم عین سریال هاست
هر جا میخای بری بریم یه راست
پر رو نه فقط خیلی روراست
میگم ایست انگار کلانترم
شماره میگیرم سلام بعدا
داغم عین سماورم بهم میگه پاپی
بت میگه هستی برادرم الان
میرن همه رو نروم جز تو
بزار همگی برن جز تو
اینا همه شعرو رورن جز تو
چیزی نمیخواد دلم جز تو
میرن همه رو نروم جز تو
بزار همگی برن جز تو
چیزی نمیخواد دلم جز تو
همه رو نروم جز تو
تو تو تو تو جز تو تو تو تو تو
من من من بالام ولی ببر منو بالاتر
بالام ولی ببر منو بالاتر
تیپ سیاه سفید